Modernizacje i dostosowywanie do obowiązujących przepisów prawa

Zmieniające się przepisy oraz normy obowiązuje w Polsce, wymagają na Inwestorach dostosowywanie instalacji i systemów bezpieczeństwa do nowych wymogów.

Ma to szczególne znaczenie, gdy na skutek nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku, należy zastosować najnowsze przepisy w tym między innymi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najczęściej wymaga to wprowadzenia nowych elementów budowlanych takich jak wydzielone klatki schodowe z systemami zapewniającymi odprowadzanie dymu, wydzielenia pożarowe drzwiami i grodziami przeciwpożarowymi, wydzielenia dymoszczelne i mnóstwa innych rozwiązań lub rozwiązań zastępczych.

Nasza firma wykona projekt budowlany, projekty branżowe, zrealizuje ich założenia oraz doprowadzi do pozytywnego odbioru przez służby zewnętrzne takie jak Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4
projektantów
 
15000
godzin
pracy
70
zakończonych projektów
100%
zadowolonych
klientów